Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura


Bezpečnostně - právní poradenství

 • Vytvoření bezpečnostního auditu pro fyzické i právnické osoby /navržení komplexního zabezpečení Vašeho domova či firmy/ (snížení nákladů na zabezpečení a s tím spojené zvýšení efektivity zabezpečení)
 • Zpracování projektu a dokumentace zabezpečení domu, bytu, obchodní společnosti, provozoven a dalších určených míst
 • Právní poradenství v různých oblastech veřejného i soukromého práva
 • Zastupování klientů při různých jednáních (např. při soudním řízení, občanskoprávních sporech, správním řízení, jednáním na Policii ČR a dalších úřadech, aj.) na základě plné moci, případně mandátní smlouvy.
 • Právní poradenství v případech nátlakových a dalších protiprávních aktivit vedoucích proti zájmům klienta (vydírání, vyhrožování apod.)
 • Právní poradenství včetně aktivního bezpečnostního opatření v případě trestné činnosti, kterou klient nemá zájem oznamovat (vydírání, únosy, nebezpečné vyhrožování apod.)
  • V rámci aktivního bezpečnostního opatření provádíme osobní ochranu klienta, jeho rodinných příslušníků a dalších určených osob, osobní či patrolovaní ochranu objektů
  • Po dohodě s klientem provádíme velice diskrétně samotné vyšetřování události, včetně získávání důkazů a provedení celkové analýzy
 • Právní poradenství v případě trestné činnosti, kterou chce klient oznámit orgánům činným v trestním řízení, a v případě, že je klient samotným účastníkem trestního řízení – zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Komplexní poradenská činnost ve věci vymáhání pohledávek /vymáhání pohledávek, odkup pohledávek, narovnání/ spojena s osobním kontaktem s dlužníkem.
 • Školení zaměstnanců pro případné teroristické útoky (lockdown), přírodní katastrofy, živelné pohromy, průmyslové havárie a další nepředvídatelné situace – pro zaměstnance úřadů, škol a předškolních zařízení, nemocnic, léčeben a sanatorií, případně dalších obchodních společností s větším rozsahem zaměstnanců.
 • Výcvik taktiky postupu a chování v reálně nebezpečných situacích – výcvik sebeobrany, předcházení útoku ze strany pachatele, zneškodnění a zadržení pachatele s následným postupem, taktiky pohybu v budovách a na otevřeném prostranství /speciálně pro pracovníky bezpečnostních agentur/
 • Zajištění přípravy a školení pro získání zbrojního průkazu pro skupiny – D, E.
 • Svým klientům zajistíme dodávku a montáž zabezpečovacích zařízení – ústředen a příslušenství, přístupových systémů, CCTV, prvky perimetrické ochrany, ale také jiného dalšího potřebného vybavení. Námi dodávané zboží je certifikováno, s důkladnou prohlídkou jeho kvality. Dodávka a montáž této zabezpečovací techniky bude prováděna dodavateli a techniky, které se ve svém oboru a odborných kruzích pyšní celosvětově kladným renomé.
Zastupování poškozeného v trestním řízení – zmocněnec

Kvalifikované a profesionální zastupování zúčastněné osoby a poškozeného před orgány činnými v trestním řízení podle § 50 až 51a trestního řádu na základě zmocnění uděleném plnou mocí.

KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agenturaBezpečnostně - právní poradenství

 • Vytvoření bezpečnostního auditu pro fyzické i právnické osoby /navržení komplexního zabezpečení Vašeho domova či firmy/ (snížení nákladů na zabezpečení a s tím spojené zvýšení efektivity zabezpečení)
 • Zpracování projektu a dokumentace zabezpečení domu, bytu, obchodní společnosti, provozoven a dalších určených míst
 • Právní poradenství v různých oblastech veřejného i soukromého práva
 • Zastupování klientů při různých jednáních (např. při soudním řízení, občanskoprávních sporech, správním řízení, jednáním na Policii ČR a dalších úřadech, aj.) na základě plné moci, případně mandátní smlouvy.
 • Právní poradenství v případech nátlakových a dalších protiprávních aktivit vedoucích proti zájmům klienta (vydírání, vyhrožování apod.)
 • Právní poradenství včetně aktivního bezpečnostního opatření v případě trestné činnosti, kterou klient nemá zájem oznamovat (vydírání, únosy, nebezpečné vyhrožování apod.)
  • V rámci aktivního bezpečnostního opatření provádíme osobní ochranu klienta, jeho rodinných příslušníků a dalších určených osob, osobní či patrolovaní ochranu objektů
  • Po dohodě s klientem provádíme velice diskrétně samotné vyšetřování události, včetně získávání důkazů a provedení celkové analýzy
 • Právní poradenství v případě trestné činnosti, kterou chce klient oznámit orgánům činným v trestním řízení, a v případě, že je klient samotným účastníkem trestního řízení – zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Komplexní poradenská činnost ve věci vymáhání pohledávek /vymáhání pohledávek, odkup pohledávek, narovnání/ spojena s osobním kontaktem s dlužníkem.
 • Školení zaměstnanců pro případné teroristické útoky (lockdown), přírodní katastrofy, živelné pohromy, průmyslové havárie a další nepředvídatelné situace – pro zaměstnance úřadů, škol a předškolních zařízení, nemocnic, léčeben a sanatorií, případně dalších obchodních společností s větším rozsahem zaměstnanců.
 • Výcvik taktiky postupu a chování v reálně nebezpečných situacích – výcvik sebeobrany, předcházení útoku ze strany pachatele, zneškodnění a zadržení pachatele s následným postupem, taktiky pohybu v budovách a na otevřeném prostranství /speciálně pro pracovníky bezpečnostních agentur/
 • Zajištění přípravy a školení pro získání zbrojního průkazu pro skupiny – D, E.
 • Svým klientům zajistíme dodávku a montáž zabezpečovacích zařízení – ústředen a příslušenství, přístupových systémů, CCTV, prvky perimetrické ochrany, ale také jiného dalšího potřebného vybavení. Námi dodávané zboží je certifikováno, s důkladnou prohlídkou jeho kvality. Dodávka a montáž této zabezpečovací techniky bude prováděna dodavateli a techniky, které se ve svém oboru a odborných kruzích pyšní celosvětově kladným renomé.
Zastupování poškozeného v trestním řízení – zmocněnec

Kvalifikované a profesionální zastupování zúčastněné osoby a poškozeného před orgány činnými v trestním řízení podle § 50 až 51a trestního řádu na základě zmocnění uděleném plnou mocí.

©2023 Dušan Tejkal Cookies