Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura


Mgr. et Bc. Dušan Tejkal – majitel

Policejní kariéra:

 • V roce 1998 jsem nastoupil k Policii České republiky, služba pořádkové policie, se služební působností na území hl. m. Prahy.
 • Od roku 2004 jsem působil jako vrchní inspektor a později jako policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, problematika násilné trestné činnosti.
 • V roce 2006 jsem přestoupil na celorepublikový policejní útvar spadající pod Policejní prezidium ČR, a to na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie vyšetřování, kde působil až do konce roku 2013.
 • Během své dlouholeté policejní praxe absolvoval několik specializačních kurzů – Speciální automobilový výcvik, speciální kurzy pro policisty pracující na SKPV, radiotelefonní zkoušku, a jiné.

Vzdělání:

Veřejný a společenský život:


KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agenturaMgr. et Bc. Dušan Tejkal – majitel

Policejní kariéra:

 • V roce 1998 jsem nastoupil k Policii České republiky, služba pořádkové policie, se služební působností na území hl. m. Prahy.
 • Od roku 2004 jsem působil jako vrchní inspektor a později jako policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, problematika násilné trestné činnosti.
 • V roce 2006 jsem přestoupil na celorepublikový policejní útvar spadající pod Policejní prezidium ČR, a to na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie vyšetřování, kde působil až do konce roku 2013.
 • Během své dlouholeté policejní praxe absolvoval několik specializačních kurzů – Speciální automobilový výcvik, speciální kurzy pro policisty pracující na SKPV, radiotelefonní zkoušku, a jiné.

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkoušku jsem ukončil v roce 2001 na Střední policejní škole Ministerstva vnitra ČR, kde jsem studoval obor Policejní činnost, se zaměřením na Službu pořádkové policie.
 • Akademický titul „Bc.“ jsem získal na Vysoké škole Karlovy Vary, o. p. s., v bakalářském studijním programu – Právní specializace, studijní obor – Sociálně právní činnost v roce 2010 po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce na téma „Trestné činy podle hlavy XII. trestního zákoníku /trestné činy vojenské/ – kriminalistické aspekty“.
 • Téhož roku jsem byl přijat ke kombinovanému studiu na Metropolitní univerzitu Praha, o. p. s., do magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Po úspěšně složené státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce na téma „Mezinárodní organizovaný zločin – ruskojazyčný organizovaný zločin v ČR a vzájemná policejní spolupráce s vybranými státy bývalého SSSR“ toto studium jsem zakončil v roce 2012 a tím získal akademický titul „Mgr.“

Veřejný a společenský život:

 • Od roku 2014 jsem členem zastupitelstva obce Bouzov a předseda kontrolního výboru. Zajímám se nejen o kulturní i společenský život v obci, ale primárně o bezpečnostní problematiku spojenou s prevencí kriminality a dalšími aspekty vývoje v této oblasti.
 • Jsem všestranně sportovně založený, provozuje různé kolektivní, ale i individuální sporty. Jsem členem TJ Sokol Bouzov, Sportovního střeleckého klubu Přezletice, a dále jsem členem SDH Bouzov a zároveň velitel družstva Jednotky SDH Bouzov.


©2023 Dušan Tejkal Cookies